INSChrijving kamermuziek ateliers delft 2021:


U kunt het inschrijfformulier hier downloaden  en geheel ingevuld mailen aan , of per post opsturen naar:


Kamermuziek Atelier Delft

Statenlaan 97

2582 GG Den Haag


Lees voordat u inschrijft zorgvuldig de informatie die op deze pagina staat vermeld! 

 

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen maar heeft u nog geen (compleet) ensemble? Neemt u dan op tijd contact met ons op (0647804890/). Wellicht kunnen we u helpen om medespelers te vinden. 


NB: INSCHRIJVING OP VOLGORDE VAN BINNENKOMST!

      HET AANTAL PLAATSEN VOOR PIANO-ENSEMBLES, ENSEMBLES MET EEN ZANGER EN HET AANTAL

      PLAATSEN VOOR DEELNEMERS T/M 30 JAAR IS BEPERKT!


Prijzen KAMERmuziek atelier delft 2021

wordt binnenkort bekend gemaakt

PRIJZEN KAMERMUZIEK ATELIER DELFT 2020:

 de prijzen zijn incl. concertkaartjes, lunches, koffie en thee!


- deelnemers vanaf 31 jaar*  : 

  standaard: € 390,- 


- deelnemers  (27 t/m 30 jaar) : 

  € 315,-  


- jongeren 13 t/m 26 jaar en conservatoriumstudenten/professionele musici:

  € 230,- 


- aangepast pakket voor de jongsten (6 t/m 12 jaar): 

  € 180,-


- kennismakingsles voor kinderen t/m 16 jaar:

  € 25 (voor kideren t/m 12 jaar

  € 45 (voor kideren vf 13 jaar) 

  ensembles komen in aanmerking voor een reductie

 

Annulering:

Als u de deelname voor 15 mei terugtrekt worden geen administratiekosten in rekening gebracht. Als u de deelame tussen 15 mei en 1 juni terugtrekt bent u € 25,- aan administratiekosten verschuldigd. Heeft u het deelnemersgeld al betaald, dan krijgt u het gehele bedrag terug onder aftrek van de administratiekosten. Als u de deelname na 1 juni terugtrekt bent u 50% van de cursuskosten verschuldigd, en als u de deelname na 15 juli terugtrekt bent u 70% van de cursuskosten verschuldigd. Dit geldt niet als u zelf een vervanging zoekt (dus iemand die in plaats van u of uw ensemble aan de cursus mee zal doen). De organisatie help ook graag mee om een vervanging te zoeken maar we kunnen niet garanderen dat het lukt.


Onze bankgegevens zijn:

rekeningnummer: 5994597 ten name van St.Kamermuziek Ateliers Nederland te Den Haag. 

IBAN: NL39 INGB 0005 9945 97  BIC: INGBNL2A


Inschrijving / Plaatsing:

Nadat u zich met het inschrijvingsformulier heeft opgegeven zullen we u spoedig laten weten of er nog voldoende plek is. Als we u/uw  ensemble kunnen plaatsen ontvangt een bevestiging en een betaalverzoek.