Toehoorders: 

Speelt u geen instrument of bent u niet in de gelegenheid om actief aan het Meespeel Atelier Den Haag mee te doen, dan kunt u ook als toehoorder meegenieten. Alle repetities en de slotconcerten van het Meespeel Atelier Den Haag zijn openbaar. 

Wat moet u doen:
Vraag een toehorders-pas aan via . Als u repetities wilt bezoeken kunt u vanaf maart contact opnemen en wordt u vervolgens aan 1 of 2 ensembles gekoppelt, die u mag volgen.
Vanwegen de complexe planning van het project (individuele planning van alle deelnemende ensembles) stellen we het repetitierooster niet online.

Binnenkort zult u op deze site meer informatie vinden over de slotconcerten op 16 en 17 mei.