INFORMATIE VOOR DEELNEMERS 2023:

Inschrijven kan via dit inschrijfformulier. (downloaden en aan sturen) of door een mail te sturen naar hetzelfde adres. 

basisprijs (zonder bezoek van concerten van het DCMF): 

vf 31 jaar: € 340,-
27 t/m 30 jaar:  300,-
21 t/m 26 jaar: € 260,- 

13 t/m 20 jaar: € 240,- 

6 t/m 12 jaar: € 210,- 


korting op aanvraag mogelijk voor: 

--deelnemers die op dit moment werkloos zijn / een zeer laag inkomen hebben en dit aan kunnen tonen (bijv.door een ooievaarspas)/ vluchtelingen)
--families waarvan 3 of meer leden waaronder minstens 1 volwassen meedoen (zie families)

BANKGEGEVENS Stichting Kamermuziek Ateliers Nederland:

REKENINGNUMMER: 5994597 TEN NAME VAN ST.KAMERMUZIEK ATELIERS NEDERLAND TE DEN HAAG.   

IBAN: NL39 INGB 0005 9945 97  BIC: INGBNL2AAnnuleringskosten: 


Voor het geval dat het Kamermuziek Atelier van wegen de pandemie niet door kan gaan, zullen de deelnemers het deelnemersgeld volledig teruggestort krijgen. Voor het geval dat een van de cursisten van deelname moet afzien omdat hij zelf ziek is geworden, zal de SKAN meehelpen om een passende vervanger te vinden en de deelname voor de overige ensembleleden mogelijk te maken. 


Verder geldt: Als een deelnemer zijn deelname uit welke reden dan ook terugtrekt en geen invaller of vervangend ensemble kan gevonden worden, zijn er de volgende annuleringskosten van toepassing:


afzeggen voor 28.5.: € 10

afzeggen tussen 28.5. en 28.6.: € 90 annuleringskosten en het geld voor eventueel bestelde concertkaartjes

afzeggen tussen 29.6. en 9.7.: € 150 annuleringskosten en het geld voor eventueel bestelde concertkaartjes

afzeggen na 9 juli: het volledige deelnemersgeld inclusieve de kosten voor de bestelde concertkaartjes