Familie-ensembles en DOCENT-LEERLINGEN ENSEMBLES welkom!


In veel families word de traditie om een instrument te bespelen van generatie tot generatie doorgegeven, maar vaak blijft er in het dagelijks leven te weinig tijd om ook samen met elkaar muziek te maken. Het Kamermuziek Atelier Delft wil het samen musiceren in families stimuleren en stelt een gezamenlijke deelname van fmeerdere familileden op prijs . Dit kan door een gemeenschappelijke deelname in één ensemble of door deelname in één volwassenen en één jongeren ensemble


Ook de gemeentschappelijke deelname van instrumentaaldocenten met hun leerlingen steunt de SKAN. In de dagelijkse lespraktijk blijft vaak te weinig tijd voor kamermuziek. Door samen met de leerlingen muziek te maken kan het band tussen leerling en docent positief versterkt worden. Docenten zullen in deze zetting door de coaches natuurlijk als gelijkwaardige collega's gezien worden en de insteek is, dat gezamenlijk lesgegeven wordt.


De SKAN ondersteund familie- en docent/leerlingen-ensembles door hun bij de repertoirekeuze te helpen en voorafgaand aan de cursus gratis een voorbereidende les aan te bieden

Bij families, die met twee verschillende ensembles deelnemen zal de SKAN de planning voor deze twee ensembles zo stroomlijnen dat bijvoorbeeld samen geluncht kan worden of ouders de lessen van de kinderen bij kunnen wonen.

Docenten, die samen met hun leerlingen deelnemen, betalen alleen voor eten en (desgewenst concertkaartjes). Families, die moeilijkheden hebben om de reguliere deelnemersbijdragen te betalen kunnen contact met de SKAN opnemen om een familiekorting aan te vragen (vanaf 3 familieleden). familieensemble tijdens het slotconcet (2018) en familieensemble met docent Arno van der Vuurst (2018)